rssheader

25/02/2021

TS. Trần Hồng Thái được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội khí tượng khu vực châu Á

VK - 29/10/2019, 06:35 GMT+07 | Thời sự
TS. Trần Hồng Thái TS. Trần Hồng Thái

Kết quả này do Chủ tịch RA II đề xuất lên WMO và được chấp thuận ngày 25/10/2019 vừa qua và cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam đã được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực châu Á, trong bối cảnh có nhiều đề cử từ các quốc gia thành viên phát triển ở khu vực châu Á.

WMO là một trong số 6 hiệp hội thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới với 35 quốc gia thành viên. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội bao phủ một vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là một khu vực có một hệ sinh thái rộng lớn và cũng là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế phát nhanh nhất trên thế giới.

Những thách thức lớn đang đặt ra cho các quốc gia trong khu vực đối với sự phát triển này như: Giảm thiểu thiên tai và sự tác động xấu môi trường, biến đổi khí hậu, sử dụng quá mức tài nguyên ven biển và biển, quản lý và phát triển tài nguyên nước ngọt, sử dụng đất và suy thoái đất, năng lượng, quản lý du lịch, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn đa dạng sinh học.

WMO có sứ mệnh thúc đẩy và hỗ trợ cho các quốc gia trong khu vực để giải quyết các nhu cầu xã hội quan trọng hướng tới mục tiêu mà WMO đã đề ra đó là: Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS); Dịch vụ khí tượng hàng không; Nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển và kém phát triển nhất; Triển khai Hệ thống Quan sát Toàn cầu Tích hợp WMO (WIGOS) và Hệ thống thông tin WMO (WIS); Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR).

Với trách nhiệm là quốc gia thành viên, những năm qua Việt Nam đã chủ động tham gia tích cực vào WMO như: Tổng cục Khí thượng Thủy văn đã được giao làm đại diện thường trực của Việt Nam tại WMO, bước đầu tiếp cận và tham gia tích cực các hoạt động quản lý và chuyên môn của WMO.

Cụ thể, trực tiếp tham gia điều hành hoạt động hiệu quả một số hoạt động/Dự án tầm khu vực, dự đầy đủ Đại hội đồng lần thứ 18 của WMO, tham gia Ban Kiểm soát Ủy nhiệm thư tại Đại hội đồng lần thứ 18; chủ trì Trung tâm Hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á, Trung tâm cảnh báo Lũ quét Đông Nam Á... 

Nhân dịp này, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Talass đã chúc mừng và bày tỏ sẽ cùng Ban Thư ký của WMO hỗ trợ tối đa cho đại diện của Việt Nam hoàn thành vai trò phó chủ tịch RA II hoàn thành nhiệm vụ mới vì lợi ích của Các nước thành viên trong khu vực và trên thế giới.

Đây là điều kiện tốt để ngành KTTV Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia tích cực vào WMO, tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á, góp phần nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, đảm bảo an ninh trong khu vực và bảo vệ chủ quyền biển đảo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm