rssheader

24/11/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Long Anh - 27/10/2020, 10:04 GMT+07 | Thời sự
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội

Cùng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ còn có các lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban ngành Trung ương: Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Diễn – Nguyên Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII - Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Phú Thọ đã có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2015. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%, dịch vụ tăng 7,25%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tăng 64% với năm 2015.

Các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 10,5%; quy mô ngành công nghiệp tăng 2 lần so với năm 2015.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chất lượng giáo dục tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển vượt bậc, cả về mũi nhọn và đại trà, nhiều năm qua luôn đứng đầu các tỉnh khu vực Trung du - miền núi phía Bắc và trong tốp 15 tỉnh, thành dẫn đầu toàn quốc; góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và cả nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của Phú Thọ luôn đứng đầu các tỉnh khu vực Trung du - miền núi phía Bắc. Ảnh: Báo Phú Thọ

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đưa Giáo dục Đất Tổ lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, ngành GD Phú Thọ đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. 

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của mỗi đơn vị.

Ba là, tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là, thực hiện đổi mới chương trình; hình thức, phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Năm là, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục; chú trọng việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như hoạt động dạy thêm, học thêm, thu, chi không đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm