rssheader

22/09/2020

Thanh Hóa: Hỗ trợ tiền cho hơn 8.000 học sinh vùng khó

Nguyễn Quỳnh - 15/12/2015, 19:38 GMT+07 | Thời sự
Học sinh Trường THCS Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa. Học sinh Trường THCS Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa.

Theo đó, có 2 đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Học sinh THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có khoảng cách từ nhà tới trường từ 10km trở lên, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Tổng số học sinh được hỗ trợ là 7.256 em ở 39 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 6.711 em; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 545 em.

Đối tượng thứ hai là học sinh THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có khoảng cách từ nhà tới trường dưới 10 km, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đến trường và trở về nhà trong ngày.

Tổng số học sinh thuộc đối tượng này được hỗ trợ là 836 học sinh ở 12 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở có 815 em; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 21 em.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm