rssheader

31/10/2020

Tham vấn ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện

Hải Bình - 29/07/2019, 16:25 GMT+07 | Thời sự
Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện. Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Thanh Bình cho biết: Dự thảo Luật Thư viện được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV. Luật được ban hành sẽ là hành lang pháp lý giúp hoạt động thư viện phát triển.

Ông Phan Thanh Bình đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung, như: Cấu trúc dự thảo Luật, hệ thống, mạng lưới thư viện, mô hình hoạt động của thư viện, hoạt động thư viện, đánh giá và xếp hạng thư viện…

Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất với bố cục của Dự thảo Luật lần này; khẳng định, các quy định đã được tiếp thu nhiều ý kiến từ các đại biểu Quốc hội, thể hiện được rõ hơn vai trò của thư viện trong sự phát triển xã hội hiện nay.

Các đề xuất về việc quy định xếp hạng thư viện (Điều 35) đã được đưa vào chương 3, thể hiện sự công bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các thư viện.

Đồng thời, một số ý kiến đề nghị, việc xếp hạng phải làm chặt chẽ, tiêu chí đưa ra phải rõ ràng nhằm đảm bảo tính minh bạch khi thực hiện xếp hạng. Xếp hạng nếu được thực hiện sẽ là động lực khiến cho các thư viện không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

Bên cạnh đó có một số ý kiến góp ý cụ thể được đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện thêm về nội dung và kỹ thuật văn bản dự thảo Luật Thư viện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm