rssheader

15/06/2021

Tôi nguyện đem hết sức mình phụng sự lợi ích Quốc gia, Dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân

Hải Minh, Ngọc Trang - 31/03/2021, 09:46 GMT+07 | Thời sự
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ trước Quốc kỳ, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Ảnh: Quang Khánh Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ trước Quốc kỳ, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Ảnh: Quang Khánh

Tân Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc kỳ, Quốc hội và nhân dân, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp.

Phát biểu tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tân Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.

“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân” – tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội hứa sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm