rssheader

03/12/2020

Phú Thọ: Tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo hiệu quả

PV - 20/12/2019, 22:44 GMT+07 | Thời sự
Nhiều lao động tại Phú Thọ được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Nhiều lao động tại Phú Thọ được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Đến nay, Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ cho vay trên 3.400 dự án, thu hút và tạo việc làm cho khoảng 4.100 lao động. Các dự án vay vốn chủ yếu là hộ cá thể và các nhóm đối tượng yếu thế (lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động thuộc vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp,...) cho họ cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.

Nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục mở rộng ngành nghề truyền thống. Cùng với đó là việc cho vay xuất khẩu lao động cũng đã góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, giúp cho nhiều hộ đã thoát nghèo.

Trong năm 2019, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm. Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 700 dự án vay từ Quỹ, góp phần duy trì việc làm và tạo việc làm mới cho trên 1.200 lao động với tổng dư nợ ước đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng. Từ đó hỗ trợ kịp thời người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn có nhu cầu về vốn thu nhập, mở ra những mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm