rssheader

31/07/2021

Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

VK - 06/09/2019, 19:15 GMT+07 | Thời sự
Xâm thực biển, nỗi lo ở ĐBSCL hiện nay (Ảnh minh họa) Xâm thực biển, nỗi lo ở ĐBSCL hiện nay (Ảnh minh họa)

Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường. Hoạt động khai thác tài nguyên nước ở thượng nguồn và nội vùng tiếp tục gia tăng. Tình trạng sụt lún đất, xâm thực biển, xói lở bờ sông, bờ biển, thiếu nước, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ tác động tiêu cực đến toàn vùng ĐBSCL.

Do vậy, trong Chỉ thị số 23 /CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương trong vùng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai quyết liệt Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, khẩn trương xây dựng thể chế điều phối vùng, tạo cơ chế phát triển bền vững ĐBCL.Đẩy mạnh vai trò liên kết vùng trong việc hoạch định các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực trong xây dựng chính sách, xác định các chương trình chiến lược, dự án cấp bách; từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, tăng cường kết nối liên vùng về hạ tầng và kinh tế; tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn chậm do nhiều hạn chế. Chẳng hạn, các cấp, các ngành, các địa phương còn thiếu chủ động trong nghiên cứu, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đáp ứng đòi hỏi phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương. Quy định về điều phối, liên kết hợp tác nội vùng và liên vùng còn thiếu và chưa hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm