rssheader

12/05/2021

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII

Hải Minh - 28/08/2020, 06:50 GMT+07 | Thời sự
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày 27- 28/8/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày 27- 28/8/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày 27- 28/8. Sáng qua, Phiên trù bị được tổ chức thành công. Hôm nay Phiên chính thức được diễn ra cả ngày, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có bầu Ban chấp hành nhiêm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ.

Tham dự Đại hội có gần 200 đại biểu; trong đó có 21 đại biểu đương nhiên và 176 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhằm tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh Đại hội

Theo chương trình nghị sự, sáng nay (28/8), Đại hội tiến hành một số nội dung chính như: Báo cáo kết quả phiên trù bị, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo chính trị trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI và tiến hành thảo luận và tham luận một số nội dung quan trọng...

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Theo đó, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT, đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bộ GD&ĐTđã cụ thể hóa thành 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao;

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ;

Đồng thời sửa đổi quy chế làm việc đáp ứng yêu cầu mới, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành thông qua quy định về việc sử dụng e-office trong việc xử lý các văn bản đến/đi; thực hiện 100% chữ ký số trong các hồ sơ trình lãnh đạo và văn bản đi.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết một số nội dung quan trọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tình hình quốc tế diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại; nhất là từ khi bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0 phát triển mạnh, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia.

Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Toàn ngành đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới, căn bản toàn diện GD-ĐT.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII khẳng định quyết tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới, căn bản toàn diện GD-ĐT; nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm