rssheader

21/10/2020

Hương Trà (Thừa Thiên Huế): Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Q. Anh - 25/12/2019, 11:00 GMT+07 | Thời sự
Lớp tập huấn. Lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn, 75 học viên là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã; thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phan Xuân Sang – Phó Chánh Văn phòng giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến nội dung tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo chung giai đoạn 2016-2020; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; những điểm mới trong Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; những khó khăn, vướng mắc trong lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình; hướng dẫn giám sát, đánh giá kết quả đạt được đến năm 2019, tập trung cho việc chuẩn bị công tác đánh giá cuối kỳ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 các cấp.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các phường, xã nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm