rssheader

18/01/2021

Hưng Yên sẽ tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo

Vân Anh - 06/04/2019, 07:24 GMT+07 | Thời sự
Một buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Hưng Yên Một buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Hưng Yên

Mục đích của các cuộc tiếp xúc nhằm thông tin tới cử tri về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh những năm gần đây, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh thời gian tới.

Các cử tri cũng được thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động 24-Ctr/TU ngày 5.2.2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19.

Đồng thời, các đại biểu cũng trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri về tình hình và giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cơ sở trường, lớp học, thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục đào tạo của tỉnh.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân dân và phụ huynh học sinh các cấp học của 10 huyện, thành phố tham dự.

Để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm