rssheader

19/01/2021

Hà Nội tập trung xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học

Vân Anh - 30/03/2019, 06:51 GMT+07 | Thời sự
Nhiều nhà vệ sinh trường học tại Hà Nội đã được xây dựng hiện đại Nhiều nhà vệ sinh trường học tại Hà Nội đã được xây dựng hiện đại

Vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Năm 2018, tổng số trường được kiểm tra, thẩm định công nhận chuẩn quốc gia là 121 trường (51 trường Mầm non, 24 trường Tiểu học, 38 trường THCS và 8 trường THPT), vượt chỉ tiêu thành phố giao (kế hoạch 80 trường), đạt 151% kế hoạch.

Số trường thuộc kế hoạch công nhận lại năm 2018 là 190 trường (38 trường Mầm non, 80 trường Tiểu học, 65 trường THCS, 7 trường THPT). Kết quả, đã kiểm tra, thẩm định công nhận lại 139 trường, trong đó, có 106 trường thuộc kế hoạch năm 2018; 33 trường thuộc kế hoạch năm 2019-2020.
 
Trong năm qua, các quận, huyện, thị xã đã tập trung các nguồn lực cho công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để triển khai thực hiện kế hoạch. Song, vẫn còn nhiều tồn tại trong quá trình triển khai.

Trong khi các huyện ngoại thành gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí thì các quận nội thành lại gặp khó khăn về quỹ đất để mở rộng trường do số học sinh tăng.

Công tác công nhận lại đối với trường thuộc các quận nội thành được thành phố thực hiện chặt chẽ hơn so với các huyện nội thành nên tiến độ công nhận ở những trường nội thành thường chậm hơn.

Năm 2019, việc công nhận trường chuẩn Quốc gia sẽ được thực hiện theo thông tư mới, quy trình được siết chặt nhất là với những trường mới thành lập.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Đối với công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Sở GD&ĐT, quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo các nhà trường duy trì thường xuyên những tiêu chí đã đạt được. Trong đó, khắc phục những tiêu chí còn thấp và phát huy tối đa các tiêu chí đã triển khai tốt.

Thành phố rất quan tâm và đã có hỗ trợ cũng như hướng dẫn cụ thể cho những huyện không cân đối được ngân sách xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đề nghị các quận, huyện ưu tiên đầu tư cho giáo dục nhất là những huyện có tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia thấp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì hội nghị

Sẽ đạt 100% các trường có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn

Theo thống kê Hà Nội hiện có 1.704/2.185 trường có công trình vệ sinh đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định, đạt tỷ lệ 78%. Có 1.959/2.185 trường có công trình vệ sinh đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn hợp vệ sinh theo quy định, đạt tỷ lệ 90%. Có 1.704/2.185 trường có công trình vệ sinh đảm bảo có khu rửa tay, đạt tỷ lệ 78%.

Có 893/2.185 trường có công trình vệ sinh đảm bảo có xà phòng rửa tay, đạt tỷ lệ 40%; 2.145/2.185 trường có công trình vệ sinh được phân công các hoạt động trực nhật, vệ sinh các công trình nhà vệ sinh, đạt tỷ lệ 98%.

Năm 2019, thành phố sẽ triển khai xây mới 2.460 nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn thiết kế đạt chuẩn và trên chuẩn ở những trường còn thiếu khu vệ sinh; cải tạo 8.598 nhà vệ sinh cũ. Năm 2020, tiếp tục rà soát xây nhà vệ sinh, xây mới khu vệ sinh của giáo viên, học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, nhiều nơi đã triển khai mô hình quản lý nhà vệ sinh trong trường học khá tốt, song, để duy trì được mô hình này cần được triển khai thường xuyên, liên tục.

Thành phố giao Sở GD&ĐT, các đơn vị đánh giá thực trạng nhà vệ sinh thuộc thẩm quyền quản lý. Xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh, phấn đấu năm 2019 sẽ đạt 100% các trường có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Các quận, huyện, thị xã chủ động phân bổ ngân sách cho công tác xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh. Đồng thời, huy động nguồn xã hội hóa trên tinh thần tìm kiếm tài trợ từ các tập thể, cá nhân. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở cùng các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất công tác quản lý, sử dụng nhà vệ sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm