rssheader

13/05/2021

Hà Nội phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

Đăng Chung - 08/06/2019, 20:12 GMT+07 | Thời sự
Tại Hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Tại Hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Tới dự có các Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Điểu K'Ré; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự còn có: Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.
 
Hội nghị Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” được phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. 

 Đại biểu dự Hội nghị Quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” .

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngay sau lễ phát động, yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tổ chức các hội thi cán bộ công chức viên chức thanh lịch, văn minh, qua đó lan tỏa nhiều gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung vào quy chế làm việc; đưa quy tắc ứng xử vào nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ,…

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền,đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tăng cường thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công vụ và công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; tổ chức đánh giá hàng tháng, xếp loại thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Xây dựng chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Quy tắc ứng xử đồng thời xây dựng tiêu chí khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trong những năm qua, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội về văn hóa giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính Thủ đô chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được Thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019.

UBND Thành phố đã chủ động ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung về kỷ cương hành chính. Ban hành 02 bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”

Qua hơn 02 năm thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử, nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình tiên tiến, “Những bông hoa đẹp” trong giao tiếp, ứng xử và phục vụ nhân dân đã tạo nên hình ảnh một chính quyền Thành phố thân thiện, gần dân.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng không chỉ được tuyên truyền ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức mà đã dần trở thành nếp nghĩ, thói quen đẹp của nhiều người Hà Nội.

Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới, vì vậy, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ngày càng cao.

Tại Hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện kỷ cương hành chính, phát huy văn hóa công sở gắn với quy tắc ứng xử  đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Những tấm gương điển hình trong vận dụng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được phát hiện và tôn vinh hôm nay đã khẳng định Quy tắc ứng xử đang trở thành công cụ hữu hiệu để điều chỉnh lời nói, việc làm; khẳng định một chủ trương đúng đắn của thành phố nhằm tạo lập kỷ luật, cương hành chính, trên tinh thần phục vụ nhân dân; phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở; sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; sự tâm huyết, làm việc đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự ủng hộ, đồng thuận, chia sẻ của người dân Thủ đô. 

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Theo đó, dẫn đầu khối quận, huyện, thị xã là quận Nam Từ Liêm (92,59 điểm); dẫn đầu khối sở, ngành là Sở Tài chính (91,73 điểm). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm