rssheader

26/07/2021

Gia Lâm (Hà Nội) kỷ luật 90 đảng viên, khai trừ đảng 9 trường hợp từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay

Phương Thúy - 13/08/2019, 15:49 GMT+07 | Thời sự
UBKT Huyện ủy Gia Lâm thi hành kỷ luật 90 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 69; cảnh cáo 12; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp. UBKT Huyện ủy Gia Lâm thi hành kỷ luật 90 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 69; cảnh cáo 12; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.
 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Huyện ủy Gia Lâm đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Kiểm tra 52 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với với 21 tổ chức đảng.

Kiểm tra tài chính đảng 25 tổ chức đảng (trong đó có 4 cấp ủy cùng cấp). Giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng và 78 đảng viên (trong đó có 65 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý). Xem xét giải quyết 35/35 đơn phản ảnh, kiến nghị, tố cáo.

Cũng trong thời gian trên, UBKT Huyện ủy, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đã thi hành kỷ luật 90 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 69; cảnh cáo 12; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

Việc xem xét, thi hành kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, đúng trình tự thủ tục. Vì vậy, không có trường hợp đảng viên bị kỷ luật khiếu nại.

Theo ubkttw.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm