rssheader

20/06/2021

Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT đang được thực hiện tích cực, hữu hiệu

Hiếu Nguyễn - 27/05/2019, 13:25 GMT+07 | Thời sự
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình triển khai dự án RGEP đến 30/4/2019, PGS Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc 2 dự án RGEP, ETEP – cho biết: Ngày 26/12/2018, Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, gồm chương trình GDPT tổng thể và các chương trình môn học. Ngày 24/1/2019, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở GDPT triển khai chương trình GDPT 2018.

Riêng chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đã được dự thảo, lấy ý kiến góp ý, thẩm định; chuẩn bị đăng tải trên mạng để tiếp tục lấy ý kiến góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, ban hành. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đang được dự thảo, chuẩn bị lấy ý kiến góp ý.

 PGS Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc RGEP và ETEP phát biểu

Hiện nay, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT mới đã được biên soạn và thẩm định; hiện đang được chỉnh sửa (trong quá trình số hóa), hoàn thiện trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành để đưa lên hệ thống bồi dưỡng giáo dục qua mạng, phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) thực hiện chương trình GDPT mới. Tài liệu tìm hiểu chương trình GDPT mới cũng đã được biên soạn và sẽ được sử dụng trong tập huấn cho người biên soạn, thẩm định SGK.

Tổ chức bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 263 về tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. RGEP đã phối hợp với ETEP tổ chức 2 đợt hội thảo – tập huấn cho 200 báo cáo viên nguồn về giáo dục phát triển năng lực học sinh thực hiện chương trình GDPT 2018; phối hợp với ETEP, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức hội thảo –tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL cơ sở GDPT thực hiện chương trình GDPT 2018.

Liên quan đến hỗ trợ biên soạn SGK theo chương trình, theo PGS Nguyễn Xuân Thành, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK. Quyết định về chính tả trong chương trình, SGK GDPT cũng đã được ban hành. Bộ GD&ĐT đề xuất thực hiện tổ chức biên soạn SGK GDPT không sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự kiến, tháng 6-7/2019 sẽ bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK; tháng 8/2019 bồi dưỡng cho các nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân có nguyện vọng biên soạn SGK.

Về đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập của học sinh (NLSA), PGS Nguyễn Xuân Thành cho biết, Bộ đã thành lập Ban điều hành và Ban kĩ thuật NLSA; đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khảo thí quốc gia và Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng GDPT quốc gia triển khai nhiệm vụ theo hình thức tự thực hiện. Đã tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng các công cụ đánh giá, phiếu hỏi, cấu trúc đề thi, bảng đặc tính kĩ thuật đề thi; tập huấn về đánh giá diện rộng; tổ chức khảo sát thử nghiệm kết quả học tập của học sinh lớp 5, 9, 12 tại 8 tỉnh, thành phố…

 Đại diện Ngân hàng Thé giới phát biểu

Nhận định của đại diện Ngân hàng thế giới, nhìn bức tranh toàn cảnh, 4 hoạt động chính của Dự án RGEP đang được thực hiện một cách tích cực và hữu hiệu. Đặc biệt, khi có một Giám đốc chung cho cả 2 dự án RGEP và ETEP đã loại bớt hoạt động còn chồng chéo, đem lại hiệu quả tốt hơn của 2 dự án trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, thảo luận xung quanh những hoạt động chính của Dự án. Cảm ơn, đánh giá sự đồng hành sâu sát, quyết liệt của WB, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức thêm một số buổi thảo luận giữa các vụ cục để xây dựng kế hoạch cụ thể, có chuẩn đầu ra, từ đó dự kiến kinh phí để đi sát mục tiêu hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông…
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm