rssheader

13/04/2021

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà An - 16/08/2020, 17:56 GMT+07 | Thời sự
Đại hội đại biểu ĐHQGHN lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu ĐHQGHN lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết: Sau gần 27 năm hoạt động theo Quy chế về Tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành, ĐHQGHN đã trải qua các giai đoạn phát triển, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định uy tín, danh tiếng học thuật, giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam và liên tục gia tăng vị trí trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Giai đoạn 2015 – 2020 là giai đoạn ĐHQGHN tiếp tục khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ ĐHQGHN, sự nỗ lực của cả hệ thống, quy mô, tầm vóc của ĐHQGHN đã lớn mạnh một bước quan trọng. Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và có sự bứt phá ở một số khâu, một số lĩnh vực; một số trường đại học thành viên từ quy mô đào tạo, tỉ trọng nghiên cứu nhỏ, đến nay đã trở thành cơ sở GDĐH có uy tín cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.

Nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tiên phong, đổi mới toàn diện, có hiệu quả. ĐHQGHN đã phát huy tốt vai trò đầu tầu, trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước hướng tới trình độ khu vực và quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội thống qua báo cáo chính trị  

Tiềm lực khoa học và công nghệ được củng cố và phát triển. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã có sự đổi mới, theo hướng thúc đẩy và tạo điều kiện để các nhà khoa học sáng tạo và cống hiến. Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ lớn, tầm quốc gia được ĐHQGHN chủ trì và triển khai hiệu quả. Văn hóa công bố quốc tế tiếp tục được tăng cường. Chỉ số đổi mới, sáng tạo của ĐHQGHN nhiều năm đứng trong nhóm 500 thế giới.

 ĐHQGHN đã có hợp tác với hàng trăm trường đại học, trong đó có nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới. ĐHQGHN là thành viên của một số tổ chức, mạng lưới giáo dục có uy tín trong khu vực và quốc tế. Xếp hạng đại học của ĐHQGHN không ngừng tăng lên. Đặc biệt, mới đây nhất, ĐHQGHN được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS.

Những thành tựu và đóng góp của ĐHQGHN trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần giữ vững và ngày càng làm vẻ vang cho một thương hiệu quốc gia trong giáo dục và đào tạo, đang dần chứng tỏ diện mạo quốc gia, thiết chế văn hóa đỉnh cao như sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội, khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước; thể hiện tầm nhìn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và đang phát huy hiệu quả cao.

Đ/c Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ Vi 2020 - 2025 phát biểu

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí, 22 Đ/c được bầu trực tiếp tại Đại hội và 3 Đ/c sẽ được kiện toàn sau Đại hội. Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tái cử qua 2 vòng bầu với số phiếu 98% và 100%. Lấy khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững”, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị với những mục tiêu cụ thể cho giai doạn mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa ĐHQGHN lên một tầm phát triển mới. Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI sẽ tập trung nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm