rssheader

13/05/2021

Đại biểu tin tưởng Đại hội thành công, đất nước ngày càng phồn thịnh

Minh Phong - 27/01/2021, 06:06 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu Bùi Huy Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trả lời báo chí bên lề Đại hội. Đại biểu Bùi Huy Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trả lời báo chí bên lề Đại hội.

Đưa đất nước vươn lên tầm cao mới

Theo đại biểu Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần này có sức tập hợp đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo dấu ấn mạnh mẽ cho đại biểu tham dự Đại hội.

“Với tư cách đại biểu tham dự Đại hội, chúng tôi đồng tình với 5 bài học kinh nghiệm lớn mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu; trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi là bài học then chốt. Chúng tôi tin tưởng, ở nhiệm kỳ tới, đất nước Việt Nam ta sẽ có những dấu ấn mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân” – ông Sơn chia sẻ.

Nhắc lại nội dung Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày trước Đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đại biểu đoàn đoàn Hà Tĩnh bày tỏ đồng thuận cao đồng thời rất tâm đắc với nội dung này.

“Chúng tôi tin Đại hội sẽ đồng thuận cao quan điểm này. Đúng là đất nước chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Với một niềm tin mãnh liệt như vậy, chúng tôi tin Đại hội thành công, đất nước chúng ta sẽ ngày càng phát triển và tiếp nối cơ đồ này” – ông Sơn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Bùi Huy Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới và trong chặng đường tiếp theo, chúng ta tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, để bước sang một chặng đường mới.

Tin rằng, tất cả đại biểu tham dự Đại hội sẽ thống nhất cao với những bài học kinh nghiệm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu tại Phiên khai mạc. Đất nước chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên tầm cao mới.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Niềm tự hào của dân tộc

Tán thành với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại biểu Bùi Huy Thành ghi nhận, Đại hội lần này diễn ra rất trọng thị, xúc động đối với tất cả cán bộ Đảng viên và nhân dân trong cả nước. Đó là niềm tự hào của dân tộc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có rất nhiều điểm mới và có những bước đột phá cơ bản, mở ra cho đất nước ta một chặng đường mới. Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Có thể nói, đây là những mốc son đánh dấu thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng và dân tộc ta.

Trong Văn kiện trình Đại hội cũng nêu rõ, định hướng phát triển đất nước với ba đột phá là:  Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường; Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh đến hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin...

Đại biểu Hà Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước ấn tượng với những điểm khúc chiết và những điểm mới mà Đại hội đã nêu. Đặc biệt, qua báo cáo mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trình bày có rất nhiều điểm nhấn, nhất là việc chúng ta đưa ra những điểm mới mang tính quyết sách, định hướng cho đất nước phát triển không chỉ 5 năm, mà là giai đoạn chuẩn bị hướng tới 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng, 100 năm kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể nói, đó niềm tự hào, thôi thúc khát khao được cống hiến, khát khao được thể hiện sức lực của cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân, để chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh và giàu đẹp hơn.

Theo Đại biểu Lê Hùng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, (Quảng Ninh), chủ đề của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phản ánh rất rõ về nội dung, mục tiêu cũng như thời gian, thời điểm cho cuộc cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI.

Đặt vấn đề về việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, Đại biểu Lê Hùng Sơn cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, cần có những cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng, phát triển được sinh kế, cũng như tạo điều kiện cho những khu vực trọng yếu về biển đảo, về biên giới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm