rssheader

31/10/2020

Đại biểu không được vắng mặt khi Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng

Minh Phong - 18/10/2019, 16:54 GMT+07 | Thời sự
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về việc đại biểu Quốc hội vắng mặt ở Kỳ họp trước Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về việc đại biểu Quốc hội vắng mặt ở Kỳ họp trước

Kỳ họp này vào cuối năm nên các địa phương rất nhiều việc để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân và chỉ đạo các đại hội cơ sở nên việc các đại biểu Quốc hội vắng là không tránh khỏi.

“Chúng tôi đã có văn bản, Chủ tịch Quốc hội ký nhắc nhở các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trên cơ sở căn cứ chương trình kỳ họp, nhất là các buổi biểu quyết Luật, Nghị quyết để các Đại biểu phải có mặt đầy đủ, để thể hiện ý chí tập trung của Quốc hội”- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Được biết, các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (theo quy trình tại một kỳ họp);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (theo quy trình tại một kỳ họp).

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị quyết về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (theo quy trình tại một kỳ họp);

Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội (nếu có); Xem xét, quyết định việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước (đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp).

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp này là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm