rssheader

22/09/2020

Chọn nhà thầu tư vấn rà soát Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Thanh Hóa

31/10/2016, 22:30 GMT+07 | Thời sự
Một góc thành phố Thanh Hóa Một góc thành phố Thanh Hóa

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải đảm bảo việc rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện việc trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung trong đấu thầu (bao gồm cả yêu cầu của gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành; lập và phê duyệt dự toán kinh phí rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế tỉnh Thanh Hóa trước khi đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu.

Vốn cho gói thầu phải được bố trí theo tiến độ thực hiện; nhà thầu được chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng của báo cáo Quy hoạch được lập ra và theo đúng tiến độ, yêu cầu đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Theo Văn phòng Chính phủ
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm