rssheader

20/04/2021

Cao Bằng: Họp Ban chỉ đạo Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Phương Thảo - 26/02/2021, 12:24 GMT+07 | Thời sự
Nội dung thiết kế, điều chỉnh hướng tuyến Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Nội dung thiết kế, điều chỉnh hướng tuyến Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tham dự có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Trưởng BCĐ Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ; các thành viên Tổ giúp việc, Tổ thư ký…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án. Cụ thể, đến ngày 17/2/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc của Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Đến nay, đơn vị tư vấn thẩm tra đang thực hiện rà soát hồ sơ báo cáo cuối kỳ nhằm đảm bảo đúng tiến độ. BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí khung chính sách làm cơ sở lựa chọn tư vấn thực hiện. Các huyện, thành phố thành lập 7 tổ giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh thành lập Ban giải phóng mặt bằng dự án với 14 thành viên, thành lập Tổ giúp việc với 16 thành viên.

Bên cạnh đó, Cao Bằng đã bổ sung 7 mỏ đất với diện tích 30,06 ha, 2 mỏ đá với diện tích 7,6 ha vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bổ sung Trung tâm điều hành BCĐ Dự án, Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với diện tích 16.200 m2 vào quy hoạch chung thị trấn Đông Khê (Thạch An).

BCĐ nhất trí bổ sung dự án xây dựng sa bàn tuyến cao tốc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện trong năm 2021 với quy mô đầu tư 3 sa bàn đặt tại các vị trí: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, trụ sở Tỉnh ủy, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông Thụy Hùng - Vân Trình, đường giao thông Đoỏng Lẹng, thị trấn Đông Khê (Thạch An) đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc tại Duyệt Trung (TP Cao Bằng) - Quang Trung (Hòa An) đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn tư vấn, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trong thời gian tới, Tổ giúp việc BCĐ sẽ tiếp tục hoàn thành việc phê duyệt dự án tháng 5/2021; giải phóng mặt bằng dự án từ tháng 6/2021 đến 6/2022; hoàn thành thẩm định phê duyệt thiết kế kiến trúc và dự toán tháng 10/2021…

Lựa chọn tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư dự án, quyết định giao vốn, lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ, thiết kế kỹ thuật và dự án, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công dự án định hướng kết nối cao tốc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giúp việc BCĐ cũng báo cáo thêm các nội dung về thiết kế, điều chỉnh hướng tuyến, phương án tài chính, tiến độ thực hiện dự án, phương án giải phóng mặt bằng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm