rssheader

18/05/2021

Cấm doanh nghiệp ép người lao động làm việc để trả nợ

Anh Quang - 14/12/2019, 12:49 GMT+07 | Thời sự
Ép người lao động làm việc để trả nợ là hành vi bị nghiêm cấm (ảnh M.họa) Ép người lao động làm việc để trả nợ là hành vi bị nghiêm cấm (ảnh M.họa)

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động của Bộ luật Lao động 2019 bao gồm:

Phân biệt đối xử trong lao động

Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.

Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Bổ sung thêm hành vi: Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm