rssheader

16/01/2021

Bộ Tư pháp chuẩn hóa và bãi bỏ gần 150 thủ tục hành chính

Thanh Sơn - 27/11/2020, 19:05 GMT+07 | Thời sự
Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn thông tin tại họp báo. Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn thông tin tại họp báo.

Ngày 27/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, thời gian qua Bộ đã chuẩn hóa và bãi bỏ tổng số 148 thủ tục hành chính bao gồm: 92 thủ tục thuộc các lĩnh vực bổ trợ tư pháp – luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản…; 48 thủ tục thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự.

Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Từ quý III đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì. Bộ Tư pháp thẩm định 7 đề nghị xây dựng văn bản pháp luật (1 đề nghị xây dựng luật, 6 đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ) và 45 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (4 dự án luật, 30 dự thảo nghị định của Chính phủ, 08 dự thảo nghị quyết của Thủ tưởng Chính phủ).

Mới đây (13/11), Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quyết định quy định về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tư pháp. Với mục đích lắng nghe ý kiến đánh giá của các nhân, tổ chức thực hiện TTHC để từ đó cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ Tư pháp ngày càng tốt hơn.

Ông Hoàn cũng cho biết thêm, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Bộ Tư pháp đã rà soát 8779 văn bản (bao gồm: 249 bộ luật, luật; 43 nghị quyết của Quốc hội; 44 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 1163 nghị định của Chính phủ; 866 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6414 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ). 

Từ đầu Quý III đến nay, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 2.378 văn bản (gồm 185 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 2193 văn bản của địa phương); đã phát hiện và ra Kết luận kiểm tra đối với một số văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL. 

Tình hình xử lý văn bản đã có Kết luận kiểm tra: có 43 văn bản đã được xử lý, gồm: 20 văn bản kết luận kiểm tra năm 2020 và 23 văn bản kết luận kiểm tra trước năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm