rssheader

28/09/2020

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 26/05/2017, 21:10 GMT+07 | Thời sự
Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

Cụ thể, bổ sung các dự án sau vào nội dung của Đề án: Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trong đó, trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện từ năm 2017 - 2020, vốn đầu tư 149,986 tỷ đồng.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước từ năm 2016 - 2020, vốn đầu tư 237,343 tỷ đồng.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 1.089,218 tỷ đồng, trong đó: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại thành phố Hà Nội), thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 789,69 tỷ đồng; phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, vốn đầu tư 299,528 tỷ đồng.

Kinh phí bố trí cho các dự án bổ sung được thực hiện theo văn bản số 76/UBTVQH-TCNS ngày 29/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 3.145,75 tỷ đồng, kinh phí còn thiếu Kiểm toán nhà nước cân đối bố trí từ nguồn 5% của ngành để thực hiện các dự án.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm