Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước từ năm 2012 - 2020 tại Quyết định 737/QĐ-TTg ngày 20/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.  
Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

Cụ thể, bổ sung các dự án sau vào nội dung của Đề án: Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trong đó, trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện từ năm 2017 - 2020, vốn đầu tư 149,986 tỷ đồng.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước từ năm 2016 - 2020, vốn đầu tư 237,343 tỷ đồng.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 1.089,218 tỷ đồng, trong đó: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại thành phố Hà Nội), thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 789,69 tỷ đồng; phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, vốn đầu tư 299,528 tỷ đồng.

Kinh phí bố trí cho các dự án bổ sung được thực hiện theo văn bản số 76/UBTVQH-TCNS ngày 29/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 3.145,75 tỷ đồng, kinh phí còn thiếu Kiểm toán nhà nước cân đối bố trí từ nguồn 5% của ngành để thực hiện các dự án.

Giá vàng cuối tuần quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng cuối tuần quay đầu giảm nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày cuối tuần (4/6) lại quay đầu giảm nhẹ so với phiên trước, giá vàng JSC hiện ở mức 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra).
Ảnh minh họa/INT

Tăng hay giảm?

GD&TĐ - Bộ GTVT đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương thực hiện việc xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.