rssheader

31/10/2020

Bắc Giang rà soát để tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

An Nhiên - 29/11/2019, 06:12 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Văn bản nêu: Thực hiện Công văn số 1493/SNV-CCVC ngày 27/11/2019 của Sở Nội vụ về việc rà soát, thống kê giáo viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc rà soát, thống kê danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động, giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên).

Đối tượng được rà soát, thống kê danh sách là giáo viên đang làm hợp đồng theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện; báo cáo gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 09/12/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm