Thanh tra việc tuyển dụng công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thanh tra việc tuyển dụng công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 22/6 theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ đã làm việc tại trụ sở UBND tỉnh này và công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ... tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. ảnh 1
Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ... tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trưởng đoàn thanh tra – ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra. Theo đó, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022.

Ông Huy đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi công bố Quyết định, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra, đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra. “Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết” – ông Phương trao đổi.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cũng yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra, Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra; không để hoạt động thanh tra ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình thanh tra.