Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thanh Hóa: Tiền Covid “đi lạc” vào nhà người thân cán bộ xã

Hồng Đức - 26/05/2020, 12:27 GMT+7 | Thời sự
Một hộ dân có nhà hai tầng, khang trang ở xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.Một hộ dân có nhà hai tầng, khang trang ở xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Sau khi vào cuộc xác minh, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã ban hành kết luận về việc: “Xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ”.

Nhà có ô tô vẫn được hưởng tiền hỗ trợ

Kết quả kiểm tra 11 hộ cận nghèo tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, thì có 9 hộ thuộc diện khá giả, nhưng lại được nhận tiền hỗ trợ. Những hộ dân này đều là người thân, họ hàng với cán bộ xã và bí thư chi bộ thôn. Trái lại, tại địa phương này có 6 hộ hoàn cảnh khó khăn, nhưng không thuộc diện được hỗ trợ.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Định, cho thấy, trong số 11 hộ cận nghèo ở thôn Tu Mục, thì có 9/11 hộ có nhà tầng kiên cố 2 tầng, có xe ô tô... không thuộc hộ cận nghèo, lại nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã và được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, những hộ gia đình ông Đoàn Đức Bình, Đoàn Đức Định, Trịnh Đình Hùng, Trịnh Đình Chinh, Đoàn Đức Chung, Lê Tất Cúc, Trịnh Đình Vân, Lê Tất Thịnh, các bà Lê Thị Tình, Lê Thị Thọ đều không thuộc diện hộ cận nghèo. Đặc biệt, trường hợp hộ ông Lê Ngọc Lâm, có nhà một tầng kiên cố, có xe ô tô tải... không thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng vẫn “lọt” vào danh sách được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Điều đáng nói, nhiều hộ gia đình “lọt” vào danh sách nhận tiền hỗ trợ có quan hệ họ hàng với lãnh đạo xã Yên Thọ. Trong đó, ông Hồ Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã, có nhiều hộ quan hệ họ hàng, được nằm trong diện hỗ trợ. Còn ông Lê Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND xã, bà Trần Phương Nam - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và bà Lê Thị Chung - Bí thư Chi bộ thôn Tư Mục, đều có nhiều hộ là người thân, họ hàng “lọt” vào danh sách nhận tiền...

Qua đó, UBND huyện Yên Định xác định: Lãnh đạo xã Yên Thọ đã thực hiện sai quy định việc cấp phát tiền hỗ trợ của Chính phủ do đại dịch Covid-19. Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Yên Thọ và các thôn chưa rà soát, bổ sung một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, để xem xét công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, dẫn đến việc, những hộ khó khăn thực sự không được nhận hỗ trợ từ Chính phủ.

Việc để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã và cá nhân ông Hồ Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã. Các ông, bà gồm: Lê Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND xã, Trần Phương Nam - Chủ tịch Hội Phụ nữ, Lê Thị Chung - Bí thư Chi bộ thôn Tu Mục và cán bộ chính sách xã, cũng phải chịu trách nhiệm.

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Thọ lại không được xét hộ nghèo, cận nghèo nên không được nhận tiền hỗ trợ.

Yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Từ các kết quả kiểm tra, xác minh và căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Yên Định kết luận, lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ đã sai phạm khi cấp tiền hỗ trợ của Chính phủ. Nhiều hộ gia đình khá giả, thuộc anh em của lãnh đạo xã, bí thư chi bộ thôn được nhận tiền không đúng quy định.

Tại thời điểm 16/5, tổ xác minh dùng phiếu nhận dạng nhanh, có 9/11 hộ được phê duyệt cấp tiền hỗ trợ không thuộc diện hộ cận nghèo. Đặc biệt, có nhiều hộ là họ hàng thân thích với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Bí thư Chi bộ thôn Tu Mục 1. Trong khi đó, một số gia đình thực sự khó khăn, lại không được rà soát, bổ sung danh sách để công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trách nhiệm trên thuộc Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, cá nhân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ và cán bộ xã phụ trách thôn. Trong đó, ông Lê Phi Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên xã được giao phụ trách thôn Tu Mục 1. Bà Lê Thị Lý - Chủ tịch Hội Nông dân xã được giao phụ trách thôn Tu Mục 2. Cán bộ chính sách xã và bà Lê Thị Chung - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tu Mục 1. Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, của thôn Tu Mục 1 và Tu Mục 2.

Chủ tịch UBND huyện Yên Định, yêu cầu xã Yên Thọ giao cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ chính sách hướng dẫn các hộ dân có điều kiện khó khăn viết đơn đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, xã Yên Thọ phải thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Phòng Nội vụ chủ trì, phối họp với Phòng LĐ-TB&XH huyện tham mưu cho UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Đề nghị Đảng ủy xã Yên Thọ kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Lê Thị Chung - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tu Mục 1. Các cá nhân trong tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là đảng viên của thôn Tu Mục 1 và Tu Mục 2 đã có khuyết điểm. Báo cáo kết quả cụ thể cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/5/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm