Thanh Hóa: Ông Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

GD&TĐ - Sáng 28/6, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa).
Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử Chủ tịch HĐND (nhiệm kỳ 2021-2026).
Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử Chủ tịch HĐND (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng thực hiện bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh. Bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hóa:  Ông Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã được bầu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp này, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã được bầu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, với số phiếu tuyệt đối (85 phiếu, đạt 100% trên tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Đạt 100% so với tổng só đại biểu HĐND tỉnh dự bầu).

Kỳ họp cũng đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm các ông: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử được thực hiện khoa học, đúng pháp luật. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Hóa:  Ông Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 2
Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri đối với cuộc bầu cử. Các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao.

Cuộc bầu cử vừa qua, Thanh Hóa không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại. Cử tri của tỉnh đã bầu đủ 14 ĐBQH khóa XV; 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 918 đại biểu HĐND cấp huyện và 13.152 đại biểu HĐND cấp xã.