Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il

Ngôi nhà 16 trên ngọn núi Mt Chilbo, phía Bắc Triều Tiên là nơi cố lãnh đạo nổi tiếng nước này Kim Jong-Il từng sinh sống và làm việc.
Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il
Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 1Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 2Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 3Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 4Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 5Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 6Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 7Thăm nhà đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ảnh 8
Theo kienthuc.net.vn