Thái Nguyên: Thành lập 19 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, tuyến đường

Thái Nguyên: Thành lập 19 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, tuyến đường

Các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, tuyến đường gồm: Thị xã Phổ Yên 04 chốt, thành phố Sông Công 01 chốt, thành phố Thái Nguyên 02 chốt, huyện Đại từ 01 chốt; huyện Phú Lương 02 chốt, huyện Định Hóa 03 chốt, huyện Võ Nhai 02 chốt, huyện Đồng Hỷ 01 chốt và huyện Phú Bình 03 chốt.

Thành phần các chốt gồm lực lượng công an, y tế, quân sự, quản lý thị trường, thanh tra giao thông…được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị y tế cần thiết trực luân phiên 24/24h bắt đầu từ ngày mai (6/4), kinh phí và hậu cần thiết yếu do các Sở, ngàng, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng đảm bảo theo đúng quy định.

Nhiệm vụ của các chốt là theo dõi, kiểm tra y tế, nhắc nhở, xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh cho đến khi có lệnh kết thúc.