Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo
Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạoTàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo9

Tàu tên lửa tàng hình Stavropol được hạ thủy sau 6 năm chế tạo

GD&TĐ - Tại Nga, tàu tên lửa cỡ nhỏ Stavropol thuộc Dự án 21631 khởi đóng vào năm 2018 đã được hạ thủy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ