Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tập huấn Đảm bảo & kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

Hà Nguyên - 09/07/2018, 13:05 GMT+7 | Giáo dục
Tham gia khóa tập huấn là các cán bộ nòng cốt làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng của 32 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Tham gia khóa tập huấn là các cán bộ nòng cốt làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng của 32 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

 Nội dung trọng tâm của Khóa tập huấn là phân tích hướng dẫn chi tiết nội dung và thực hành các chuyên đề của Thông tư 12 và Thông tư 04 gồm:

Phân tích làm rõ 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo thông tư 12/2017 của Bộ GD&ĐT, chu trình cải tiến liên tục Plan - Do - Check - Act và các nguyên tắc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; hướng dẫn cách thức chuẩn bị, thực hành viết báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo thông tư 12;

Phân tích làm rõ 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016 của Bộ GD&ĐT; hướng dẫn cách thức chuẩn bị, thực hành báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04;

Tham quan thực tế, tham dự các phiên phỏng vấn, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; công tác cải tiến từ kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của ĐH Đà Nẵng.

Đến nay, ĐH Đà Nẵng là ĐH vùng đầu tiên có 100% trường ĐH thành viên kiểm định và được công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Trường ĐH Bách khoa là một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam tham gia kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn HCERES của Châu Âu và được công nhận đạt chất lượng giai đoạn 2017 – 2022

ĐH Đà Nẵng hiện có 3 chương trình đào tạo chất lượng cao Việt - Pháp được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế CTI và 2 chương trình đào tạo tiên tiến Việt - Mỹ được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế AUN - QA với số điểm cao nhất trong số các chương trình đào tạo của Việt Nam đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA từ trước đến nay và đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á...

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Đà Nẵng được thành lập ngày 16/4/2015, đến nay đã kiểm định được 11 cơ sở giáo dục đại học, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 134 kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học…

Tham gia khóa tập huấn là các cán bộ lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực như như đào tạo, khoa học, phục vụ cộng đồng và đặc biệt là đội ngũ cán bộ nồng cốt làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của 32 trường ĐH, CĐ trong phạm vi cả nước.

Khóa tập huấn kéo dài từ ngày 8-11/7.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm