Tăng tuổi nghỉ hưu cần quan tâm đến đối tượng ngành nghề

GD&TĐ - Thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là rất cần thiết, tuy nhiên cần quan tâm đến đối tượng ngành nghề mang tính chất độc hại hoặc ngành giáo dục mầm non…
Giáo viên mầm non, là một đối tượng cần được quan tâm trong điều chỉng tuổi nghỉ hưu(ảnh nguồn internet)
Giáo viên mầm non, là một đối tượng cần được quan tâm trong điều chỉng tuổi nghỉ hưu(ảnh nguồn internet)

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết: Chế độ hưu trí chính thức bắt nguồn từ Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961, đến nay đã gần 60 năm mà không hề tăng bất kỳ tuổi nào, trong khi tuổi thọ của người Việt Nam đã tăng từ năm 1960 là 59,04 đến giờ là 76,05 tuổi. Như vậy, tuổi thọ cao gây áp lực cho toàn bộ hệ thống quỹ hưu trí Việt Nam.

Về vấn đề băn khoăn có gây áp lực cho thị trường lao động, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thông tin: Mỗi ngày có 300 - 400 doanh nghiệp ra đời, 250 - 280 doanh nghiệp dừng hoạt động, vậy mỗi năm có 21.600 doanh nghiệp tồn tại và thông thường có khoảng 300 nghìn lao động được giải quyết. Với 400 nghìn lao động và tính linh hoạt của thị trường lao động sẽ không gây áp lực.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như nhiều đại biểu đã khẳng định là rất cần thiết. Theo phương án 1, đã đáp ứng được yêu cầu nhưng cần quan tâm thêm các yếu tố về đối tượng ngành nghề, ngành nghề mang tính chất độc hại hoặc ngành giáo dục mầm non, không nên chỉ giới hạn cho nghỉ hưu sớm trước 5 tuổi mà có thể 5 - 10 tuổi với ngành nghề cụ thể.

Cũng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) bày tỏ sự đồng thuận với phương án tăng tuổi nghỉ hưu của Chính phủ, đồng thời lưu ý để khi ban hành tuổi nghỉ hưu được nhân dân đồng tình thì các cơ quan báo chí, đại biểu Quốc hội cũng phải nắm hết những điều này khi tiếp xúc cử tri và làm người dân thông suốt để nhằm ban hành luật được thuận lợi.

Theo ông Phương, tuổi thọ Việt Nam hiện tăng cao, tăng tuổi nghỉ hưu là yếu tố bảo đảm nguồn quỹ bảo hiểm không bị phá vỡ, tận dụng tối đa tiềm năng trí tuệ của người lao động, đồng thời tiến hành tiến trình dân số vàng chuyển sang già hóa dân số. Đây cũng là bài học rút ra từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước trên thế giới; thực tiễn, nhiều nước trên thế giới đều tăng tuổi nghỉ hưu.

Luật sửa đổi đã đưa ra một lộ trình tăng tuổi hợp lý. Từ năm 2021, người lao động trong điều kiện bình thường mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ cho đến khi 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ.

Như vậy, sau 9 năm đối với nam, 16 năm đối với nữ mới đến điểm cuối cùng của tuổi nghỉ hưu. Lộ trình này nhằm giải quyết tuyển dụng đối tượng lao động đã qua đào tạo. Đây cũng là thời gian để nâng cao trách nhiệm, định hướng đào tạo hướng nghiệp cho lực lượng trẻ thời gian tới.