giới tính thứ 3

Phim đồng tính giáo dục tuổi Teen sắp ra  mắt tại Việt Nam

Phim đồng tính giáo dục tuổi Teen sắp ra mắt tại Việt Nam

GD&TĐ - Giới tính thứ 3 hay còn viết tắt LGBT đang được xã hội quan tâm và ngày càng nhiều các tác phẩm nghệ sĩ đã tìm đến đề tài gai góc mang nhiều “bí mật” này. Và gần đây bộ phim Love, Simon (tựa Việt hoá: Thương mến, Simon) về giáo dục giới tính thứ 3 sắp ra mắt tại Việt Nam.