Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới

Cách đây 30 năm, tên lửa liên lục địa nguy hiểm và đáng tin cậy bậc nhất thế giới Topol-M chính thức được biên chế vào kho vũ khí của Liên Xô.
Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới
Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 1

Topol-M là tổ hợp tên lửa thế hệ thứ 4 của Liên Xô trước đây hay Nga hiện nay

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 2

Tên lửa này do Viện công nghệ nhiệt Matxcơva nghiên cứu

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 3

Nắp hầm phóng tên lửa

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 4

Topol-M phóng thử nghiệm năm 2001

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 5

Tổng thống Putin thị sát các xe tên lửa

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 6

Tên lửa Topol-M diễu hành trên Quảng trưởng Đỏ

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 7

Tên lửa Topol-M dài 22.7m

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 8

Tầm bắn tối đa của Topol-M là 10.500km

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 9

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 10

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 11

Nhân viên quân sự lau chùi hệ thống tên lửa

Sức mạnh tên lửa liên lục địa nguy hiểm bậc nhất thế giới ảnh 12

Các hệ thống tên lửa Topol-M diễu hành tên Quảng trường Đỏ

Theo vtc