rssheader

26/10/2020

Tỷ lệ hút thuốc lá chung của nam giới đã giảm

Minh Phong - 10/03/2019, 12:30 GMT+07 | Khỏe - Đẹp
Một hình thức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá Một hình thức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Những kết quả này là những chỉ sô bền vững và đặt nền móng cho những triển vọng trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam trong thời gian tới.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - chia sẻ: 70% số người hút thuốc đã cố gắng để bỏ thuốc và hơn 60% người không hút thuốc đã có cố gắng nhắc và khuyên người hút thuốc bỏ thuốc.

Trong 5 năm vừa qua, cũng có sự tăng đáng kể hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá thụ động: 96% những người không hút thuốc đều nói rằng họ quan tâm đến sức khỏe của con họ khi họ hút thuốc gần con của mình; Hơn 90% cho biết mọi người nên yêu cầu người hút thuốc không hút thuốc gần người khác.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê từ năm 2014 đến nay Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức gần 8.000 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và quy định pháp luật về PCTH thuốc lá, hơn 1.000 buổi truyền thông lưu động tại cộng đồng với hệ thống loa tuyên truyền, truyền thông lưu động tại xã phường, làng bản, nói chuyện chuyên đề tại các cơ sở y tế.

Theo PGS, rất nhiều hình thức truyền thông đa dạng như: sân khấu hoá, phát tờ rơi, hò vè, đóng kịch tương tác đã được thực hiện. Gần 13.000 bản tin, toạ đàm, chương trình khoa giáo, phóng sự được phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Đặc biệt, Quỹ đã định hướng để các tỉnh, thành phố phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống loa phát thanh xã, phường - một hình thức truyền thông thiết thực và gần nhất với người dân.

Với 111.833 làn phát sóng thông điệp truyền thông trên loa xã phường, hoạt động truyền thông qua hình thức này đang đóng góp vai trò quan trọng trong viêc cung cấp thông tin hằng ngày cho người dân về tác hại của thuốc lá, các chính sách, pháp luật về PCTH thuốc lá.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm