#sức khỏe tâm thần

42 kết quả phù hợp

Ông Nathaniel Wylie hỗ trợ người học gặp khủng hoảng tâm lý.

Người 'chuyển hướng' học sinh khủng hoảng

GD&TĐ -Các chương trình chuyển hướng cho phép học khu yêu cầu học sinh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong cộng đồng trường. Chương trình được áp dụng bằng cách biến việc đình chỉ thành cơ hội học tập.
Hệ thống đánh giá khiến giáo viên Singapore 'sợ hãi'.

Hệ lụy từ… Covid-19 với giáo viên

GD&TĐ -Ngoài khối lượng công việc, một số giáo viên cảm thấy sức khỏe tinh thần của họ bị coi thường hoặc không được ưu tiên. Khi được hỏi về những yếu tố gây căng thẳng, hầu hết họ đều cho rằng, việc chuyển sang giảng dạy trực tuyến là nguyên nhân chính.