Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sửa ngày sinh trong bằng tốt nghiệp THCS

GD&TĐ - 29/03/2019, 07:09 GMT+7 | Kết nối

Trả lời: Theo Thông tư liên tịch số: 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể đề nghị để sửa ngày sinh trong bằng tốt nghiệp THCS theo đơn đề nghị. Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ như sau: Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2 Điều 21a của Quy chế này;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản này có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trình tự, thủ tục bạn có thể tham khảo tại mục 10 và 11 Thông tư trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm