Sửa đổi danh sách đơn vị liên kết GDQP - AN

Sửa đổi danh sách đơn vị liên kết GDQP - AN

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đơn vị chủ quản và liên kết môn học giáo dục quốc phòng - an ninh về việc sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị liên kết quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục ĐH.

Sửa đổi danh sách đơn vị liên kết GDQP - AN ảnh 1
Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị chủ quản là các đơn vị liên kết môn học giáo dục quốc phòng - an ninh tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học và gửi về Bộ trước ngày 15/7 để hoàn thiện văn bản.

Theo văn bản này, Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục ĐH đến nay đã được 4 năm.

Trong 4 năm qua, Thông tư 25 đã được triển khai thực hiện tương đối tốt, tạo điều kiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Thông tư 25 cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Cụ thể, thông tư này quy định danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy mô trường, lớp tăng nhưng đội ngũ giảng viên trình độ ĐH, CĐ chưa được đào tạo. Hiện nay, đội ngũ giảng viên quốc phòng - an ninh nòng cốt vẫn chỉ là sĩ quan quân đội biệt phái đang công tác tại các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên và một số trường ĐH, CĐ.

Trong quá trình thực hiện liên kết, để đảm bảo chất lượng dạy và học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, Bộ GD&ĐT đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp năng lực đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh.

Trong 4 năm qua, một số trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên được xây dựng, hoàn thiện, khả năng đáp ứng nhu cầu học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh tăng lên, một số cơ sở giáo dục ĐH củng cố cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giảng viên, thành lập khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh đủ điều kiện, được Bộ cho phép tự tổ chức môn học giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục ĐH là rất cần thiết.

Lập Phương