Sự nghiệp TT Ai Cập Hosni Mubarak qua ảnh

Sự nghiệp TT Ai Cập Hosni Mubarak qua ảnh

(GD&TĐ) - Áp lực của người biểu tình trong 18 ngày cuối cùng đã chấm dứt 30 năm cai trị đất nước của Tổng thống Hosni Mubarak. Cùng xem lại những hình ảnh trong sự nghiệp chính trị của “vị vua” Ai Cập được truyền thông thế giới nhắc rất nhiều trong những ngày gần đây.

6 October 1981: Egyptian President Anwar Sadat, right, and Vice President Hosni Mubarak are seen on the reviewing stand during a military parade in Cairo. Shortly after this photo was taken, soldiers opened fire from a truck, killing Sadat and injuring Mubarak.
Ngày 6.10.1981: Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat (phải), và phó Tổng thống Hosni Mubarak đang xem một cuộc diễu hành quân sự ở Cairo. Ngay sau khi bức ảnh này được chụp, những binh lính đã nổ súng làm chết ông Sadat và làm bị thương ông Mubarak.
6 October 1981: Egyptian soldiers fire on President Anwar Al-Sadat while he reviews a military parade in Cairo.
Ngày 6.10.1981: Những binh lính Ai Cập bắn vào Tổng thống Anwar Al-Sadat khi ông đang xem diễu binh tại Cairo
13 October 1981: Vice President Hosni Mubarak casts his vote in a national referendum to determine whether he will succeed the slain President Anwar Sadat as leader of Egypt.
Ngày 13.10.1981: Phó Tổng thống Hosni Mubarak bỏ phiếu tại một cuộc trưng cầu ý dân nhằm xác định xem ông có thể kế nhiệm Tổng thống Sadat, đứng lên lãnh đạo Ai Cập
14 October 1981: Egypt’s newly-elected president Hosni Mubarak takes the oath of office at the Egyptian parliament. Mubarak came to office after Anwar Sadat was slain by a group of military Islamist fundamentalists.
Ngày 14.10.1981: Tổng thống mới bầu của Ai Cập, ông Hosni Mubarak tuyên thệ tại văn phòng quốc hội.
6 April 1987: Egyptian President Hosni Mubarak casts his ballot for the first parliamentary elections in Egypt, in Heliopolis, a suburb of Cairo.
Ngày 6.4.1987: Tổng thống Hosni Mubarak bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở Ai Cập.
23 October 1988: Iraqi President Saddam Hussein meets Egyptian President Hosni Mubarak and Yasser Arafat, chairman of Palestine Liberation Organisation (PLO), during a mini Arab summit in Baghdad.
Ngày 23.10.1988: Tổng thống IraqSaddam Hussein găp Tổng thống Ai CậpHosni Mubarak và ông Yasser Arafat, chủ tịch phong trào giải phóng Palestin tại một cuộc họp ở Baghdad, Iraq
26 June 1995: The windscreen of the car which was used by the gunmen that tried to assassinate Egyptian President Hosni Mubarak as his motorcade drove from Addis Ababa airport on his way to the opening of the Organization of African Unity summit in Ethiopia. Two of the gunmen were killed, and one wounded.
Ngày 26.6.1995: Một tay súng đã cố gắng áp sát Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak khi đoàn xe của ông đi từ sân bay Addis Ababa đi đến dự lễ khai mạc cuộc họp của Tổ chức Thống nhất châu Phi tại Ethiopia.
13 March 1996: Israeli Prime Minister Shimon Peres, US President Bill Clinton, Egyptian President Hosni Mubarak, Russian President Boris Yeltsin and Palestinian Authority President Yasser Arafat join their hands against terrorism during a family photo at the end of the anti-terrorism summit in Sharm el Sheikh.
Ngày 13.3.1996: Thủ tướng Israel Shimon Peres, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Nga Boris Yeltsin và nhà lãnh đạo Palestin Yasser Arafat tại một hội nghị chống khủng bố ở Sharm el Sheikh.
10 September 2005: A man reads a newspaper featuring a picture of Egyptian President Hosni Mubarak in Cairo one day after the presidential electoral commission announced official results giving Mubarak a whopping 88.5 percent of the vote, but with only 23 percent of registered voters turning out for the country’s first contested elections.
Ngày 10.9.2005: Một người đàn ông đọc tờ báo có hình Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ở Cairo một ngày sau khi ủy ban bầu cử tổng thống công bố kết quả ông Mubarak giành được 88,5% số phiếu nhưng với chỉ 23% số người đăng ký bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đầu tiên đầy tranh cãi của Ai Cập.
25 January 25: Demonstrators tear a portrait of President Hosni Mubarak in the northern port city of Alexandria, kicking off the revolt against his rule.
Ngày 25.1.2011. Những người biểu tình xé bức chân dung Tổng thống Hosni Mubarak tại thành phố cảng Alexandria, khơi mào một cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của ông
10 February 2011: Hosni Mubarak begins his televised statement to the nation. He expressed sadness for the lives lost in the protests but confirmed he would stay in power until September as planned.
10.2.2011: Ông Hosni Mubarak xuất hiện trên truyền hình, bầy tỏ sự thương tiếc đối với những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình nhưng khẳng định sẽ tại vị cho tới tháng 9 như đã dự kiến
11 February 2011: An image grab taken from Egyptian state television Al-Masriya shows new Egyptian Vice President Omar Suleiman delivering an address in Cairo. Egyptian President Hosni Mubarak has stepped down, Suleiman said.
Ngày 11.2.2011: Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman có bài phát biểu trên truyền hình tuyên bố Tổng thống Mubarak đã từ chức.

 Hà Châu (Theo Telegraph)