Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy
Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy Sống ở Venice trơ đáy

Sống ở Venice trơ đáy

GD&TĐ -Biến đổi khí hậu đã khiến mực nước trong các con kênh của thành phố Venice, Italia xuống thấp đến mức tàu thuyền không thể di chuyển được nữa.
Nông sản là một trong những mặt hàng chính Ukraine xuất khẩu sang Mỹ.

Mỹ nhập khẩu gì từ Kiev?

GD&TĐ -Ukraine được biết đến là nước nhận hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ. Nhưng điều ít người biết là Mỹ vẫn phải nhập một số mặt hàng từ Ukraine.