Sớm hoàn thiện kè móng và mặt bằng dự án điện nguy cơ sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Chủ đầu tư Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện công tác kè móng và mặt bằng.
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng đi qua nhiều khu vực đồi núi ở thị xã Kỳ Anh.
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng đi qua nhiều khu vực đồi núi ở thị xã Kỳ Anh.

Sau khi Báo GD&TĐ liên tục có những bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở do thi công đường dây điện 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng qua địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với đơn vị đại diện chủ đầu tư kiểm tra thực trạng, báo cáo nội dung cụ thể.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4968/UBND-KT1 ngày 7/9/2022, văn bản số 3165/STNMT-MT ngày 4/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra rà soát nội dung Báo phản ánh; UBND thị xã Kỳ Anh đã chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, đơn vị thi công, UBND các xã, phường và các phòng, ban liên quan kiểm tra thực địa, rà soát, thu thập hồ sơ và có báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế hiện trạng các tuyến đường công vụ và các vị trí móng trụ của công trình đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, phát hiện một số điểm có hiện tượng trượt đất, đá thừa trên bề mặt.

Theo đánh giá của ngành chức năng, điểm sạt trượt tại các vị trí móng và các đường công vụ nêu trên không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và hiện không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Quá trình thi công đường công vụ và móng trụ, các đơn vị thi công đã thực hiện theo đúng quy định.

Về nguyên nhân, báo cáo nêu rõ do công tác thi công các vị trí nằm trên đồi núi cao, địa hình dốc rất khó khăn, phức tạp. Thời tiết tại khu vực thị xã Kỳ Anh thường xuyên có mưa lớn kéo dài, rất bất lợi cho công tác thi công (đặc biệt, năm 2020 xảy ra đợt mưa lũ rất lớn) dẫn đến một số điểm bị trượt đất, đá thừa trên bề mặt.

Trước thực trạng trên, UBND thị xã Kỳ Anh đã đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và đơn vị thi công khắc phục các điểm sạt lở (nếu có); bàn giao các tuyến đường công vụ để chủ rừng trồng rừng thay thế; hoàn thiện xây kè chống sạt lở tại các vị trí móng trụ.

Để khắc phục nội dung trên, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương sớm hoàn thiện công tác kè móng và mặt bằng vị trí móng các vị trí sạt trượt nêu trên cũng như đã chỉ đạo các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở (nếu có) để xử lý dứt điểm trước mùa mưa năm 2022.