Rà soát hộ nghèo vào thời điểm 1/10 hàng năm

Rà soát hộ nghèo vào thời điểm 1/10 hàng năm
Tiêu chí xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
Tiêu chí xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
Hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với khu vực nông thôn; từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với khu vực thành thị.

Hộ cận nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Theo đó, việc xác định hộ nghèo dựa theo tiêu chí mức chuẩn nghèo và cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Việc xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở từng địa phương và trên cả nước là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước.

Về cách thức tiến hành, Thủ tướng yêu cầu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp đến từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu vào thời điểm ngày 1/10 hàng năm, các địa phương phải tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Kết thúc cuộc tổng điều tra, từng thôn, bản, xã phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo lập một danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý.

Từng huyện, tỉnh, thành phố xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình, đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung hộ nghèo, hộ cận nghèo của cả nước làm căn cứ xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015.

Kiên Hưng

Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.