Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Rà soát, đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình trường học mới

Lập Phương - 17/08/2017, 12:03 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới tại đơn vị. Việc rà soát, đánh giá cần căn cứ vào các điều kiện tối thiểu để triển khai mô hình trường học mới.

Kết quả rà soát, đánh giá được gửi về Sở GD&ĐT để theo dõi, chỉ đạo: các trường đủ điều kiện tiếp tục thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Đối với các trường chưa đủ điều kiện thì chưa áp dụng hoàn toàn mô hình để tiếp tục chuẩn bị, trước mắt lựa chọn một số thành tố của mô hình để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, có giải pháp phù hợp để học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học theo phương thức dạy mới.

Căn cứ vào kết quả rà soát các điều kiện thực hiện mô hình, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của nhà trường năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo;

Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh và xã hội...

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu làm tốt công tác truyền thông, tăng cường tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý, chỉ đạo giám sát, hỗ trợ việc áp dụng mô hình trường học mới.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, từ năm học 2016 - 2017, nhiều đơn vị, nhà trường đã tổ chức tốt phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm (mô hình trường học mới).

Các trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là năng lực của CBQL, giáo viên, đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học mới một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, một số trường còn nhận thức chưa đúng về mô hình trường học mới; chưa chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ giáo viên, CBQL, tài liệu dạy học, điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nên triển khai thực hiện máy móc, rập khuôn; tổ chức hoạt động học của học sinh một cách hình thức, chưa hiệu quả...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm