Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trong ngành giáo dục

LP - 21/02/2019, 06:34 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng trong các trường hợp: tuyển dụng, bổ nhiệm, trong thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, trong việc xác định các tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ họp đồng trong ngành.

Thời gian tính quy đổi được áp dụng cho đến khi có văn bản pháp lý khác quy định về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Về quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh như sau:

Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/1/1993 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Quyết định số 177) và trình độ A1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

Trình độ B theo Quyết định số 177 và trình độ A2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.

Trình độ C theo Quyết định số 177 và trình độ B1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

Trình độ B2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2008 của Bộ GD&ĐT (Quyết định số 66) tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

Trình độ C1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

Trình độ C2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chỉ đạo thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm