Quy định về phân hạng các trường mầm non, phổ thông

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Cao Bằng có ý kiến: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong thời gian tới tỉnh Cao Bằng tiến hành sáp nhập các trường tiểu học và THCS có quy mô nhỏ (dưới 10 lớp).
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Qua rà soát, có vướng mắc liên quan đến việc xếp hạng trường phổ thông có nhiều cấp học (như trường tiểu học và THCS sáp nhập thành một trường có 2 cấp học). Lý do: Hiện nay chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để xếp hạng trường nêu trên.

Cử tri cũng đề nghị cần sớm có các quy định hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp sáp nhập giữa các trường bán trú và không bán trú, hoặc trường đạt chuẩn với trường không đạt chuẩn, vì liên quan đến chế độ chính sách cho các đối tượng hiện hưởng.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc phân hạng các trường mầm non, phổ thông và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thực hiện theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005 của Bộ GD&ĐT.

Định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT. Tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư này quy định: “a) Định mức số lượng người làm việc ở các vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành và các vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ được áp dụng theo cấp học cao nhất có trong nhà trường và được tính trên tổng số lớp của các cấp học; b) Định mức số lượng người làm việc ở vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên được tính theo định mức giáo viên trên lớp tương ứng với từng cấp học”.

Căn cứ các quy định trên, đối với những trường liên cấp tiểu học và THCS được thực hiện theo định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp THCS; đối với những trường liên cấp THCS và THPT được thực hiện theo định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp THPT.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, nghiên cứu và phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với thực tế, trong đó có vấn đề phân hạng trường.

Quốc Việt (14) ghi 2 bàn tại Vòng chung kết U20 châu Á.

Nguy cơ mai một lứa cầu thủ U20 mới

GD&TĐ - Đội tuyển U20 Việt Nam đã để lại ấn tượng tại Vòng chung kết U20 châu Á và mang đến sự kỳ vọng về một thế hệ trẻ tài năng.