Quy định làm rõ hơn đối tượng vào học trường chuyên

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Những hạn chế trong quy định về trường chuyên

Luật Giáo dục 2005 đã có quy định về trường chuyên, trường nội trú, bán trú, tuy nhiên các quy định về trường chuyên chưa làm rõ đối tượng học sinh theo học và mục đích của việc giáo dục, đào tạo đối tượng này. Việc phát triển trường chuyên chưa hoàn toàn đúng hướng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Các quy định về trường nội trú, bán trú của Luật Giáo dục 2005 chưa bộc lộ bất cập, hạn chế; nhưng thực tế thi hành vẫn có những nơi làm chưa đúng và hiệu quả.

Thực tế có những nhầm lẫn giữa trường chuyên và trường chất lượng cao; vẫn có quan điểm cho rằng Luật Giáo dục sửa đổi cần quy định về mô hình trường chất lượng cao, tuy nhiên vấn đề chất lượng dịch vụ giáo dục thấp hay cao hoàn toàn phụ thuộc vào chủ đầu tư mà không cần quy định trong Luật. Đối tượng vào học trường chuyên, trường năng khiếu khác với trường chất lượng cao.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) bổ sung quy định về trường chuyên (Điều 61) để làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập;

Vấn đề mạng lưới trường nội trú, bán trú tại các địa phương và đầu tư cho các trường này sẽ theo quy định của Chính phủ, mà không đưa vào Luật;

Không quy định cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao công lập trong Dự thảo Luật để bảo đảm thực hiện các điều kiện cho giáo dục đại trà và bồi dưỡng tài năng, tạo môi trường học đường bình đẳng, thân thiện trong hệ thống cơ sở giáo dục công lập.

Ban soạn thảo không đưa vào Luật mô hình trường chất lượng cao vi thực chất trường chất lượng cao là trường cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cao, mà chủ yếu là điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị tốt, có khác 1 số về chương trình, lớp có quy mô nhỏ và lực lượng giáo viên, cán bộ phục vụ giáo dục có chất lượng tốt.

Những ưu điểm này hoàn toàn do chủ đầu tư/sở hữu tự quyết định và đây không phải là một mô hình loại hình trường đặc thù như các loại trường chuyên, năng khiếu vì đối tượng đầu vào là đối tượng chấp nhận học phí cao hơn các trường công lập khác, chứ không phải đối tượng đầu vào chọn lọc như trường chuyên, trường năng khiếu.

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

2 quan điểm về quy định trường chuyên trong Luật

Về trường chuyên, trường chất lượng cao và trường nội trú, bán trú, theo tổng hợp của Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT), cơ bản có hai loại ý kiến.

Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật bổ sung quy định tại Điều 61 về trường chuyên, trường nội trú, bán trú để làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập; quy định về vấn đề mạng lưới trường nội trú, bán trú tại các địa phương và đầu tư cho các trường này sẽ theo quy định của Chính phủ, mà không đưa vào Luật; không quy định cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao trong Dự thảo Luật để bảo đảm thực hiện các điều kiện cho giáo dục đại trà và bồi dưỡng tài năng, tạo môi trường học đường bình đẳng, thân thiện trong hệ thống cơ sở giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị, bỏ hình thức trường chuyên lớp chọn vì đi ngược lại nguyên tắc mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận như nhau tới các nguồn lực, tạo ra sự phân biệt đối xử với các trẻ ở trường khác.

Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của nhân dân nêu trên, sửa đổi bổ sung quy định về trường chuyên, trường năng khiếu như sau: Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Quy định này, nhằm làm rõ hơn về đối tượng vào học trường chuyên là học sinh có tư chất thông minh, có kết quả xuất sắc trong học tập; quy định về trường nội trú, bán trú khắc phục hạn chế khi thực hiện các quy định của Luật Giáo dục hiện có những nơi làm chưa đúng và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ