Quảng Trị quy định rõ trách nhiệm nêu gương của nhà giáo

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Văn bản này nêu rõ những việc không được làm của công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định của Nhà nước và của ngành; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học, phụ huynh và người khác. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, dạy trước chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp cùa nhà trường.

Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội. Không sử dụng bục giảng hoặc diễn đàn cá nhân làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao bản thân nhằm vụ lợi.

Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục. Không có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử với nhân dân, thành kiến với người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác; không có những lời nói, hành vi phản cảm, thiếu văn hóa làm tổn hại đến danh dự của cá nhân, của tập thể trong và ngoài đơn vị.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định; không được ép học sinh học thêm.

Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép theo Luật, hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy, tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

Không cục bộ địa phương, tạo phe cánh chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng; không để con cái chểnh mảng học hành, đua đòi hưởng thụ, bị các phần tử xấu lôi kéo dẫn đến phạm pháp.

Ngoài ra, với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải gương mẫu đi đầu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; về tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc; về trách nhiệm nêu gương trong mối quan hệ với gia đình và xã hội...

Quy định này là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể; được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thuộc ngành GD&ĐT Quảng Trị.