Quảng Trị: Học sinh các cấp tựu trường ngày 29/8, lớp 1 sớm một tuần

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Theo kế hoạch, học sinh các cấp học tại Quảng Trị tựu trường vào ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường trước một tuần (ngày 22/8).
Học sinh lớp 1 tại Quảng Trị sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8.
Học sinh lớp 1 tại Quảng Trị sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8.

Ngày 15/8, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Trị, học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường trước một tuần (ngày 22/8).

Ngày 5/9, các trường tổ chức khai giảng năm học – Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngoài ra, học sinh được nghỉ giữa kỳ 1 vào ngày 7/11, nghỉ giữa kỳ 2 vào ngày 8/3/2023.

Theo đó, các trường hoàn thành chương trình trước ngày 25/5, kết thúc năm học 2022-2023 vào ngày 31/5/2023.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Quảng Trị, các trường đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với giáo dục thường xuyên, thời gian thực học là 32 tuần (khối 11 và khối 12); 35 tuần học đối với khối 10. Thời gian thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT thực hiện trước ngày 31/7. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) trước ngày 31/8.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể kế hoạch năm học 2022-2023.