Quảng Nam: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi

Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 7 sử dụng tại các trường học ở Quảng Nam được lựa chọn từ 2 bộ “Kết nối tri thức và cuộc sống” và bộ Chân trời sáng tạo, đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, các đầu sách thuộc Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống gồm: Sách Ngữ văn 7, tập một và tập 2 của nhóm tác giả Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên); Toán tập một và tập 2 của nhóm tác giả Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên); Khoa học tự nhiên của nhóm tác giả Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên);

Lịch sử và Địa lý của nhóm tác giả Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử) và Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí); Giáo dục công dân của nhóm tác giả Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên); Âm nhạc do tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên);

Tin học của nhóm tác giả Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên); Công nghệ của nhóm tác giả Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên); Giáo dục thể chất của nhóm tác giả Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do nhóm tác giả Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên).

Các đầu sách giáo khoa lớp 7 thuộc bộ Chân trời sáng tạo gồm: Mỹ thuật (Chân trời sáng tạo 1) Mỹ thuật (Chân trời sáng tạo 2).

Riêng sách tiếng Anh lớp 7, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn sử dụng sách Tiếng Anh 7 Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Các đầu sách giáo khoa lớp 10 được sử dụng tại Quảng Nam được lựa chọn từ 3 bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, đều thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể: Các đầu sách lớp 10 được lựa chọn từ bộ Kết nối tri thức và cuộc sống gồm: Ngữ văn (tập một, hai); Chuyên đề học tập Ngữ văn; Toán (tập một, hai), Chuyên đề học tập Toán; Giáo dục thể chất: Cầu lông; Giáo dục thể chất: Bóng đá, Giáo dục thể chất: Bóng chuyền, Giáo dục thể chất: Bóng rổ, Lịch sử, Chuyên đề Lịch sử; Địa lý, Chuyên đề học tập Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Chuyên đề học tập Vật lí, Sinh học, Chuyên đề học tập Sinh học, Tin học 10, Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính, Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống), Mĩ thuật 10: Hội họa, Mĩ thuật 10: Điêu khắc, Mĩ thuật 10: Thiết kế thời trang, Mĩ thuật 10: Thiết kế đồ họa, Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10; Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ, Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ, Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt, Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Các đầu sách lớp 10 được lựa chọn từ bộ Cánh diều: Giáo dục thể chất 10: Đá cầu.

Các đầu sách lớp 10 được lựa chọn từ bộ Chân trời sáng tạo: Hóa học, Chuyên đề học tập hóa học 10, Âm nhạc, Chuyên đề học tập Âm nhạc 10.

Riêng sách giáo khoa tiếng Anh, các trường có thể lựa chọn sách Tiếng Anh 10 Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World của Đại học Huế.

Theo báo cáo của Sở G&ĐT Quảng Nam, kết quả của hội đồng tỉnh và cơ sở khá tập trung khi các bộ sách giáo khoa được đề xuất đều có gần 70% lựa chọn. Trong do, các môn đều lựa chọn một bộ, riêng Tiếng Anh chọn 2 bộ.

Quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa được ngành GD&ĐT Quảng Nam thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và bộ tiêu chí lựa chọn theo quyết định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Quảng Nam còn chủ động dành nhiều thời gian cho thành viên hội đồng chọn sách của tỉnh để nghiên cứu. Theo đó, các thành viên có từ 10 – 14 ngày thay vì ít nhất là 7 ngày như quy định.

Trước đó, Quảng Nam đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 dùng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2022-2023. 

Người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ quy định mới về đăng kiểm ô tô.

Giảm áp lực đăng kiểm

GD&TĐ - Từ ngày 22/3, người mua xe mới không kinh doanh dịch vụ sẽ được miễn kiểm định lần đầu trong vòng 36 tháng.