Quảng Bình: Gần 18 tỷ đồng xây lớp học và nhà chức năng  

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục, thuộc ngân sách tỉnh số tiền 17,9 tỷ đồng để cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng phòng học và nhà chức năng.
Nhiều phòng học tại Quảng Bình đã xuống cấp nghiêm trọng (Trong ảnh: Các phòng học thuộc Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy)
Nhiều phòng học tại Quảng Bình đã xuống cấp nghiêm trọng (Trong ảnh: Các phòng học thuộc Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy)

Nguồn vốn nói trên sẽ được phân bổ về các huyện, xã để phục vụ công tác xây dựng lớp học và nhà chức năng, phục vụ tốt cho công tác dạy học trên địa bàn, đặc biệt là tại các trường học còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học xuống cấp.

Trong đó huyện Tuyên Hóa 1,5 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch 6 tỷ đồng; UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch 1,1 tỷ đồng; UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 1,2 tỷ đồng; UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 1,5 tỷ đồng; UBND xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy 600 triệu đồng; UBND thị xã Ba Đồn 2 tỷ đồng; UBND huyện Lệ Thủy 2 tỷ đồng và UBND xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn 2  tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo đúng quy định; bố trí đủ phần vốn còn lại của công trình, tuyệt đối không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.